Campaign Finance Reports

 

           CAMPAIGN FINANCE REPORTS                                                                

BRADFORD BRAMWELL                                            JAMES RILEY       

Year Ending 12/31/2017                                                Year Ending 12/31/2017 
8 Days Before Election 2018                                         Year Ending 12/31/2018
30 Days After Election 2018                                          Year Ending 12/31/2019
Year Ending 12/31/2018  
Year Ending 12/31/2019                                                             
                                           
                                                        

SHERI COHEN                                                             ROBERT SALVO SR.
                                                        
Year Ending 12/31/2017                                               Year Ending 12/31/2017 
Year Ending 12/31/2018                                               8 Days Before Election 2018 
8 Days Before Town Election 4/23/2019                      30 Days After Election 2018
30 Days After Town Election 4/23/2019                       Year Ending 12/31/2018
Year Ending 12/31/2019                                               8 Days Before Town Election 4/23/2019
                                                                                     30 Days After Town Election 4/23/2019
                                                                                     Year Ending 12/31/2019
 
FRANK DURANT                                                         DENIZ SAVAS  
                                                                                                         
Year Ending 12/31/2017                                              Year Ending 12/31/2017 
Year Ending 12/31/2018                                               8 Days Before Election 2018
                                                                                      30 Days After Election 2018
                                                                                      Year Ending 12/31/2018
                                                                                      Year Ending 12/31/2019 

JOSEPH FERNANDES                                                AIMEE SAWYER                               

8 Days Before Election 2018                                        Year Ending 12/31/2017 
30 Days After Election 2018
Year Ending 12/31/2018
Year Ending 12/31/2019

MICHAEL FLAHERTY                                                 CHERYLL-ANN SENIOR 

Year Ending 12/31/2017                                                8 Days Before Election 2018 
8 Days Before Election 2018                                         30 Days After Election 2018
30 Days After Election 2018                                          Year Ending 12/31/2018
Year Ending 12/31/2018                                                Year Ending 12/31/2019

WILLIAM GOUVEIA                                                      DANIEL SHEEDY 

Year Ending 12/31/2017                                                Year Ending 12/31/2017  
Year Ending 12/31/2018                                                8 Days Before Election 2018    
Year Ending 12/31/2019                                                30 Days After Election 2018
                                                                                       Year Ending 12/31/2018
                                                                                       Year Ending 12/31/2019
                                                                                                   
LUKE GRANT                                                               AARON SMITH
                                                                                                                      
Year Ending 12/31/2017                                                Year Ending 12/31/2017 
8 Days Before Election 2018
30 Days After Election 2018
Year Ending 12/31/2018

TIMOTHY GRIFFIN                                                       MARY STEELE 

Year Ending 12/31/2017                                                Year Ending 12/31/2017
 Year Ending 12/31/2019                                               Year Ending 12/31/2018

STEVEN HORNSBY                                                     RALPH STEFANELLI

Year Ending 12/31/2017                                                Year Ending 12/31/2017 
Year Ending 12/31/2019                                                Year Ending 12/31/2018
                                                                                       Year Ending 12/31/2019
                                                     
STEPHEN JURCZYK                                                    KATHLEEN STERN

Year Ending 12/31/2017                                                Year Ending 12/31/2017
Year Ending 12/31/2018                                                Year Ending 12/31/2018
                                                                                       8 Days Before Town Election 4/23/2019
                                                                                       30 Days After Town Election 4/23/2019
                                                                                       Year Ending 12/31/2019

ROBERT KIMBALL                                                       MICHAEL YOUNG 

Year Ending 12/31/2017                                                Year Ending 12/31/2017
Year Ending 12/31/2018                                                Year Ending 12/31/2018
8 Days Before Town Election 4/23/2019                        Year Ending 12/31/2019
30 Days After Town Election 4/23/2019

CAROLANN MCCARRON                                            JULIE OAKLEY

Year Ending 12/31/2017                                                Year Ending 12/31/2018
Year Ending 12/31/2018                                                8 Days Before Town Election 4/23/2019
Year Ending 12/31/2019                                                30 Days After Town Election 4/23/2019

OREN SIGAL                                                                 KEVIN SCHLEICHER JR.

8 Days Before Town Election 4/23/2019                         8 Days Before Town Election 4/23/2019
30 Days After Town Election 4/23/2019                          30 Days After Town Election 4/23/2019
 Year Ending 12/31/2019                                                Disclosure of Appearance of Conflict of Interest 
                                                                                        Year Ending 12/31/2019

DAVID WRENN                                                               KEITH SILVER

8 Days Before Town Election 4/23/2019                         8 Days Before Town Election 4/23/2019
30 Days After Town Election 4/23/2019                          30 Days After Town Election 4/23/2019
Disclosure of Appearance of Conflict of Interest             Year Ending 12/31/2019
Year Ending 12/31/2019

MAUREEN SROCZYNSKI                                             ROBERT HOLCOMB

8 Days Before Town Election 4/23/2019                         8 Days Before Town Election 4/23/2019
30 Days After Town Election 4/23/2019                          30 Days After Town Election 4/23/2019

KEVIN O'NEIL                                                                LAURA LC PARKER

8 Days Before Town Election 4/23/2019                         8 Days Before Town Election 4/23/2019
30 Days After Town Election 4/23/2019                          30 Days After Town Election 4/23/2019
Year Ending 12/31/2019                                                    Disclosure of Appearance of Conflict of Interest 
                                                                                       Year Ending 12/31/2019

DENISE LUCIANO                                                        SCOTT BICHAN  

8 Days Before Town Election 4/23/2019                        8 Days Before Town Election 4/23/2019
30 Days After Town Election 4/23/2019                         30 Days After Town ELection 4/23/2019
Year Ending 12/31/2019                                                 Year Ending 12/31/2019

DAVID HEANEY                                                            JOHN CONWAY

8 Days Before Town Election 4/23/2019                        8 Days Before Town Election 4/23/2019
30 Days After Town Election 4/23/2019                         30 Days After Town Election 4/23/2019
Year Ending 12/31/2019                                               Year Ending 12/31/2019

RENEE DELEY                                                              SCOTT OLLERHEAD

8 Days Before Town Election 4/23/2019                        8 Days Before Town Election 4/23/2019
30 Days After Town Election 4/23/2019                         30 Days After Town Election 4/23/2019
Year Ending 12/31/2019

SANDRA OLLERHEAD                                                JANEY GOODWIN

8 Days Before Town Election 4/23/2019                        8 Days Before Town Election 4/23/2019
30 Days After Town Election 4/23/2019                         30 Days After Town Election 4/23/2019
Year Ending 12/31/2019                                                  Disclosure of Appearance of Conflict of Interest 
                                                                                        Year Ending 12/31/2019

KERRY SNYDER                                                            ROBERT MEDEIROS SR. 

8 Days Before Town Election 4/23/2019                      Disclosure by Non-Elected Municipal Employee 
30 Days After Town Election 4/23/2019
Year Ending 12/31/2019

NORTON CITIZENS FOR A CHARTER COMMISSION

8 Days Before Town Election 4/23/2019
30 Days After Town Election 4/23/2019

 

/

AttachmentSize
PDF icon cohen_sheri_l.pdf440.21 KB